ŹRÓDŁA WIZUALNE W BADANIACH NAD HISTORIĄ KINA POLSKIEGO. KINO POLSKIE WCZORAJ I DZIŚ, POD RED. PIOTRA ZWIERZCHOWSKIEGO

Źródła wizualne w badaniach nad historią kina polskiego.
Kino polskie wczoraj i dziś, pod red. Piotra Zwierzchowskiego

Książka jest poświęcona źródłom wizualnym w badaniach nad historią polskiego kina. Badacze doskonale już wiedzą, że same filmy nie wystarczą. Coraz częściej sięgają po dokumenty archiwalne, scenariusze, scenopisy, szeroko rozumiane piśmiennictwo, dzienniki i wspomnienia itp. Dzięki nim można lepiej poznać i zrozumieć historię powstawania różnych filmów, jak również ich rozmaite konteksty. Znacznie rzadziej, mimo coraz większej świadomości metodologicznej historyków kina, uwzględniają oni źródła wizualne, które przecież posiadają znaczną potencję informacyjną, nie zawsze docenianą i w pełni wykorzystywaną. Do źródeł tych możemy zaliczyć także sam film, zarówno jako artefakt, jak i zapis rzeczywistości, chcemy jednak wskazać także na inne wizualne przykłady źródeł (np. zdjęcia i plany kin, reportaże z wydarzeń filmowych, fotosy, werki, plakaty, inne materiały reklamowe, książki i prasa filmowa jako artefakty itp.) i związane z nimi problemy metodologiczne.

Zresztą także tekst pisany może być traktowany jako źródło wizualne, choćby przy analizie layoutu czasopism filmowych. Autorzy, korzystając z różnych inspiracji metodologicznych oraz własnych doświadczeń badawczych, podejmują problem źródeł wizualnych w badaniach nad kinem lat 1914-1918 (Mariusz Guzek), dwudziestolecia międzywojennego (Monika Bator), PRL-u (Piotr Zwierzchowski), wskazują na źródła „epoki video” (Piotr Sitarski), zastanawiają się nad źródłową funkcją fotosów (Agata Ciastoń) oraz portali internetowych (Piotr Witek), wreszcie samych filmów (choćby na przykładzie Ostatniego etapu – Marek Haltof), traktowanych jako źródło do badań nad kinem i jego historią, na przykład w kontekście przemian obyczajowych (Karol Jachymek). Książka odsłania warsztat badacza historii polskiego kina, mogąc stać się również inspiracją do kolejnych poszukiwań metodologicznych.

Źródła wizualne w badaniach nad historią kina polskiego. Kino polskie wczoraj i dziś.