POSTKOLONIALNA EUROPA. ETNOOBRAZY WSPÓŁCZESNEGO KINA

Krzysztof Loska, Postkolonialna Europa. Etnoobrazy współczesnego kina, Kraków 2016.

Okładka

W Postkolonialnej Europie refleksja nad sposobami przedstawiania mniejszości etnicznych łączy się z opisem globalnych ruchów migracyjnych, analizą funkcjonowania współczesnych diaspor i społeczeństw wielokulturowych. Autor spogląda na kino europejskie jako ukształtowane zarówno przez dziedzictwo imperialnej przeszłości, jak i zjawisko imigracji, związane z utratą korzeni oraz budowaniem nowej tożsamości kulturowej. Teorie postkolonialne rzucają światło na zmianę, jaka dokonała się w badaniach filmoznawczych za sprawą przejścia od perspektywy narodowej do transnarodowej. W zjawisku transnarodowości nie chodzi wyłącznie o kwestie koprodukcji, dystrybucji czy recepcji, ale o uwzględnienie czynników politycznych i społecznych, pozwalających lepiej zrozumieć dzisiejsze kino oraz otaczający nas świat.

Pobierz spis treści i pierwszy rozdział:

Postkolonialna Europa. Fragment