ZARZĄD GŁÓWNY

Zarząd Główny:

  • Prezes: Piotr Zwierzchowski
  • Wiceprezesi: Andrzej Gwóźdź, Krzysztof Loska
  • Sekretarz: Arkadiusz Lewicki
  • Skarbnik: Ilona Copik
  • Członkowie Zarządu: Barbara Głębicka-Giza, Bogusław Skowronek.
  • Komisja Rewizyjna: Adam Wyżyński, Mariusz Guzek, Leszek Pułka (przewodniczący).
  • Sąd Koleżeński: Małgorzata Kozubek, Grzegorz Nadgrodkiewicz, Iwona Kolasińska-Pasterczyk (przewodnicząca).
  • Rada Programowa: Mikołaj Jazdon, Barbara Kita, Marcin Maron, Karina Banaszkiewicz-Sadowska (przewodnicząca).