ZARZĄD GŁÓWNY

Zarząd Główny:

  • Prezes: Piotr Zwierzchowski
  • Wiceprezesi: Andrzej Gwóźdź, Krzysztof Loska
  • Sekretarz: Arkadiusz Lewicki
  • Skarbnik: Barbara Kita
  • Członkowie Zarządu: Bogusław Skowronek, Adam Wyżyński
  • Komisja Rewizyjna: Elżbieta Durys, Karol Jachymek, Barbara Gierszewska (przewodnicząca).
  • Sąd Koleżeński: Arkadiusz Lewicki, Bogusław Skowronek, Ilona Copik (przewodnicząca).
  • Rada Programowa: Andrzej Gwóźdź, Małgorzata Radkiewicz, Barbara Gierszewska, Elżbieta Durys (przewodnicząca)