ZARZĄD GŁÓWNY

Zarząd Główny:

  • Prezes: Arkadiusz Lewicki
  • Wiceprezesi: Andrzej Gwóźdź, Małgorzata Radkiewicz
  • Sekretarz: Krzysztof Kornacki
  • Skarbnik: Ilona Copik
  • Członkowie Zarządu: Barbara Głębicka-Giza, Piotr Celiński.
  • Komisja Rewizyjna: Bolesław Racięski, Daria Mazur, Marta Stańczyk (przewodnicząca).
  • Sąd Koleżeński: Patrycja Włodek, Leszek Pułka, Sylwia Szostak (przewodnicząca).
  • Rada Programowa: Barbara Kita, Krzysztof Loska, Karolina Kosińska, Piotr Zwierzchowski (przewodniczący).