MIŁOŚĆ I GNIEW. BRYTYJSKA NOWA FALA

Anna Śliwińska, Miłość i gniew. Brytyjska Nowa Fala, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2016, ss. 240.

ISBN 978-83-232-3102-8

milosc-i-gniew

Książka  poświęcona kluczowemu w historii kinematografii brytyjskiej tematowi kina przełomu lat 50. i 60. W tym czasie reżyserzy (tacy jak: Tony Richardson, Lindsay Anderson, Karel Reisz, John Schlesinger i inni) zafascynowani literaturą młodych gniewnych, czerpiąc liczne inspiracje z projektów dokumentalnych (Johna Griersona, Humphreya Jenningsa i Free Cinema) oraz eksperymentów francuskiej Nowej Fali, zaczęli tworzyć nową jakość w kinie. Filmy tego nurtu w pierwszej kolejności nie opowiadały, jak zwykło się myśleć, o społeczeństwie – lecz o bohaterach: dziwnych, frustratach, którym (i z którymi) ciężko było żyć. Produkcje tego czasu nie stanowiły tylko landszaftów robotniczej Północy, stawiano w nich także na bardzo świadomy warsztat filmowy, który do dziś może intrygować widzów. W języku polskim ukazała się tylko jedna publikacja poświęcona brytyjskiej Nowej Fali. Zdziwieniem napawa fakt, że nawet w literaturze anglojęzycznej temat ten, choć wielokrotnie podejmowany, często był traktowany pobieżnie i bez naukowego namysłu. W niniejszej monografii zawarto wiele odwołań do zagadnień społecznego realizmu, konstrukcji bohatera czy kultury popularnej oraz (zupełnie pomijanych przez innych badaczy) kontekstów nowofalowych zabaw kinem oraz analizy współczesnych filmów, których autorzy stali się spadkobiercami kina brytyjskiej Nowej Fali.

fragment z recenzji:

Anna Śliwińska z imponującą znajomością filmów, o których pisze, oraz sytuacji związanych z losami koncepcji filmowych twórców bada dzieje jakże ważnego w brytyjskiej kinematografii, literaturze i kulturze okresu. Śledzi uważnie metody i techniki pracy reżyserów, operatorów, aktorów. Śmiało interpretuje (według dzisiejszego oglądu tamtych spraw) ich twórcze działania, nie pomijając przy tym społecznych dramatów bohaterów kina angielskich „młodych gniewnych”. Jej wiedza o filmach, programach i instytucjach reprezentatywnych dla brytyjskich nowofalowców, które poddaje analizie, jest gruntowna i budzi tylko uznanie. Właśnie staranność Autorki w dobieraniu szczegółów do opisania kolejnych filmów (twórców, zjawisk) i jej analityczna sumienność nadają recenzowanej pracy ważność unikatową. W tym rozumieniu jest to lektura szczególna i w jakimś stopniu bezcenna. [,,,] Czytelnik otrzyma ciekawą i twórczą, przynoszącą wartościowe (i w wielu przypadkach zupełnie nowe) refleksje na temat Nowej Fali w Wielkiej Brytanii.

 

dr hab. Barbara Lena Gierszewska, prof. UJK (z recenzji wydawniczej)

spis-tresci

summary

http://www.press.amu.edu.pl/pl/nowoci/item/3911-mi%C5%82o%C5%9B%C4%87-i-gniew-brytyjska-nowa-fala.html