SKŁAD JURY 2021

prof. dr hab. Krzysztof Loska – przewodniczący jury

dr hab. Mariusz Guzek, prof. uczelni – sekretarz jury

dr hab. Karina Banaszkiewicz

dr hab. Andrzej Dębski

dr hab. Elżbieta Durys