CO NOWEGO W NOWYCH MEDIACH? PRZYSZŁOŚĆ ZACZYNA SIĘ DZIŚ

Instytut Nauk o Kulturze i Studiów Interdyscyplinarnych Uniwersytetu Śląskiego ma zaszczyt zaprosić na Ogólnopolską Konferencję Naukową „Co nowego w nowych mediach? Przyszłość zaczyna się dziś”, która odbędzie się 24 października 2019 roku w Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej w Katowicach.
U schyłku kolejnej dekady XXI wieku spróbujemy się przyjrzeć, jak będzie wyglądać przyszłość nowych mediów – to właśnie refleksja futurologiczna przyświecać będzie II edycji konferencji „Co nowego w nowych mediach? Przyszłość zaczyna się dziś”.
Wraz z prelegentami zastanowimy się, jak obecne trendy, tendencje, zachowania komunikacyjne, stworzą podwaliny ku temu, co nowe, nieznane, szykujące kolejne zmiany
w zdeterminowanej przez media kulturze. Jakich urządzeń będziemy używać?
Jaka będzie przyszłość mediów mobilnych? Jaką mogą one przybrać formę?
Proponujemy następujące ogólne obszary tematyczne, które mogłyby zostać ujęte
w zgłoszeniach wystąpień:
– trendologia – futurologia: rozwój dyscyplin,
– gadżety przyszłości,
– transformacje mediów mobilnych,
– Big Data,
– Internet of Things, Connected Life,
– Sztuczna Inteligencja,
– rozwój mediów społecznościowych,
– przyszłość technologii 3D,
– nowe zachowania komunikacyjne…
Zachęcamy również do zgłaszania własnych propozycji tematów.
Do udziału zapraszamy zarówno teoretyków, badaczy współczesnej kultury, medioznawców, komunikologów, antropologów mediów, jak również praktyków z branży nowomedialnej (IT, social media, marketingu, reklamy).
Konferencja będzie miała miejsce w Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej (CINiBA) w Katowicach (ul. Bankowa 11a).
Na Państwa zgłoszenia czekamy do 10 września 2019 roku pod adresem: conowegokonferencja@gmail.com.

W zgłoszeniu prosimy o podanie tytułu wystąpienia, danych uczestnika (imię, nazwisko, nazwa uczelni, tytuł lub stopień naukowy / zawodowy, adres e-mail i numer telefonu) oraz krótkiego abstraktu (ok. 1000 znaków bez spacji).
Opłata konferencyjna wynosi 300 zł. Pokryje ona koszt materiałów konferencyjnych, przerwy kawowej oraz obiadu. Planowana jest także publikacja pokonferencyjna.
Czas na wystąpienie to 15 minut.
Decyzje o przyjęciu wystąpień wyślemy do uczestników do 15 września 2019 r.
Prosimy o kierowanie wszelkich pytań na adres: conowegokonferencja@gmail.com lub barbara.orzel@us.edu.pl

CFP_CNwNM2_Przyszlosc zaczyna sie dzis