JURY NAGRODY NA „KSIĄŻKĘ ROKU 2019”

Jury nagrody na „książkę roku 2019”.

Karina Banaszkiewicz,

Dariusz Brzostek,

Justyna Czaja,

Barbara Głębocka-Giza (sekretarz jury)

Małgorzata Radkiewicz (przewodnicząca jury).