LUBELSKI

Lubelski Oddział Polskiego Towarzystwa Badań nad Filmem i Mediami

Przewodniczący – Piotr Celiński
Wiceprzewodniczący – Justyna Szulich-Kałuża
Skarbnik – Piotr Witek
Sekretarz – Małgorzata Sławek-Czochra
Komisja Rewizyjna:

Przemysław Wiatr, Aneta Wójciszyn-Wasil, Marcin Maron