LUBELSKI

Lubelski Oddział Polskiego Towarzystwa Badań nad Filmem i Mediami

Prezeska: Justyna Szulich-Kałuża

Wiceprezes: Piotr Celiński

Sekretarka: Małgorzata Sławek-Czochra

Skarbnik: Piotr Witek