HISTORIA NA EKRANIE POLSKI LUDOWEJ

Piotr Kurpiewski, Historia na ekranie Polski Ludowej, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2017.

Nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Gdańskiego ukazała się książka Historia na ekranie Polski Ludowej autorstwa Piotra Kurpiewskiego.

Głównym celem publikacji, w której zostały umieszczone analizy ponad 40 filmów historycznych wyprodukowanych w latach istnienia Polski Ludowej, jest próba wypełnienia luki związanej z naukowym opisem gatunku filmu historycznego. W Historii na ekranie Polski Ludowej mamy do czynienia z dwiema perspektywami spojrzenia na rodzime filmy o przeszłości. Po pierwsze Piotr Kurpiewski skupia się na kontekście politycznym omawianych produkcji i stara się w drobiazgowy sposób prześledzić kulisy realizacji oraz recepcję analizowanych filmów. Ważnym czynnikiem, któremu autor poświęca wiele miejsca jest również kontekst polityki historycznej, realizowanej przez kinematografię PRL. Drugim wiodącym aspektem Historii na ekranie Polski Ludowej pozostaje refleksja nad wartością estetyczną filmów o przeszłości, a także umieszczenie polskiej kinematografii na tle światowej produkcji w dziedzinie filmu historycznego.

Książka Piotra Kurpiewskiego otwiera Linię Filmową Katedry Wiedzy o Filmie i Kulturze Audiowizualnej afiliowanej przy Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Gdańskiego. Najbliższe plany wydawnicze jednostki obejmą publikacje autorstwa Thomasa Elsaessera (Kino – maszyna myślenia. Szkice o kinie w epoce cyfrowej) oraz Grażyny Świętochowskiej (České vynálezy. Wybrane aspekty kina czeskiego i słowackiego lat 60.).

Książka do nabycia w księgarni internetowej Wydawnictwa Uniwersytetu Gdańskiego.

http://kiw.ug.edu.pl/pl/literatura-i-kultura/1105-historia-na-ekranie-polski-ludowej.html