JAROSŁAW GRZECHOWIAK, EWA GĘBICKA, KONRAD KLEJSA, KRZYSZTOF JAJKO, ROZPOWSZECHNIANIE FILMÓW W POLSCE LUDOWEJ W LATACH 1944–1956

Jarosław Grzechowiak, Ewa Gębicka, Konrad Klejsa, Krzysztof Jajko, Rozpowszechnianie filmów w Polsce Ludowej w latach 1944–1956, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2022.

Tom, będący efektem kilkuletniej kwerendy archiwalnej, zawiera niemal dwieście niepublikowanych wcześniej dokumentów z komentarzem naukowym, a także szereg materiałów ikonograficznych i zestawień statystycznych. Część pierwsza koncentruje się na instytucjonalnych przemianach kinematografii: jej reorganizacji w połowie lat czterdziestych, centralizacji w okresie stalinizmu i modernizacji podczas krótkiej odwilży. Tematyka części drugiej dotyczy sieci kin państwowych i społecznych, zaplecza technicznego, polityki kadrowej i form reklamy kinowej. W części trzeciej omówione zostały zagadnienia związane z polityką programową władz kinematografii, w tym: import i cenzura, a także reakcje widowni na poszczególne filmy.

“Zagadnienia związane z bardzo szeroko rozumianym rozpowszechnianiem filmów, choć dla funkcjonowania kinematografii posiadają fundamentalne znaczenie, ciągle są zbyt słabo obecne w polskim piśmiennictwie filmowym. Książka ma szansę stać się wzorem dla kolejnych publikacji. Zmienia ona sposób patrzenia na polskie kino nie tylko ze względu na weryfikację konkretnych faktów i przekonań, ale przede wszystkim oferując czytelnikowi nową perspektywę jego postrzegania.”

Z recenzji prof. Piotra Zwierzchowskiego