II ZJAZD FILMOZNAWCÓW I MEDIOZNAWCÓW

II Zjazd Filmoznawców i Medioznawców

„Dyskursy widzialności”

Organizatorzy:

Polskie Towarzystwo Badań nad Filmem i Mediami

Katedra Mediów i Badań Kulturowych Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie

Instytut Sztuk Audiowizualnych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

 

810 grudnia 2016 roku, Kraków

PROGRAM ZJAZDU

II ZJAZD FILMOZNAWCÓW I MEDIOZNAWCÓW

nowy-obraz-mapy-bitowej-2

SPOTKANIE AUTORSKIE

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Ul. Podchorążych 2, Aula A1

PIĄTEK 9 grudnia 2016 GODZ. 19.00 – 21.00

 

 

 

 

OPIS OGÓLNY                                                                                                          

W czerwcu 2013 roku, z inicjatywy prof. Andrzeja Gwoździa, odbył się w Kamieniu Śląskim I Zjazd Filmoznawców i Medioznawców. Rozpoczęte wówczas prace nad powołaniem Polskiego Towarzystwa Badań nad Filmem i Mediami zostały sfinalizowane dwa lata później w 2015 roku. Celem Towarzystwa, jak zostało to ujęte w Statucie, jest: prowadzenie i wspieranie badań nad wszelkimi – historycznymi i współczesnymi – formami filmu, kina, mediów, sztuk i widowisk audiowizualnych, rozwijanie i upowszechnianie wiedzy o filmie, kinie, mediach, sztukach i widowiskach audiowizualnych oraz prowadzenie działalności edukacyjnej, wreszcie stymulowanie współpracy i dyskusji naukowej, również międzynarodowej, między badaczami z różnych ośrodków naukowych. Jednym ze sposobów realizacji wymienionych celów jest organizowanie zjazdów i konferencji naukowych.

 

Chcielibyśmy zaprosić Państwa do udziału w II Zjeździe Filmoznawców i Medioznawców organizowanym pod auspicjami nowo powstałego Towarzystwa. Z uwagi na fakt, że naszą intencją jest również integrowanie środowiska polskich badaczy nad filmem i mediami oraz stworzenie platformy do dalszej współpracy przy wykorzystaniu struktur Towarzystwa, chcielibyśmy zachować otwartą formułę tematyczną. Hasło przewodnie Zjazdu – „Dyskursy widzialności” – prosimy traktować możliwie szeroko i inkluzywnie.

 

Przyjmowanie zgłoszeń odbywać się będzie w dwóch etapach. Do 6 marca 2016 roku czekamy na zgłoszenia paneli od koordynatorów/ek. Koordynator/ka proszony jest o przysłanie tytułu panelu oraz krótkiego opisu, posługując się załączonym formularzem. Wymogiem formalnym zgłoszenia panelu jest przynależność do PTBFM. 20 marca 2016 roku lista paneli zatwierdzonych przez Radę Programową zostanie umieszczona na stronie PTBFM. Do 15 czerwca (zmiana!)  koordynatorzy/ki paneli przyjmować będą propozycje wystąpień mieszczących się w obrębie zgłoszonych i zatwierdzonych paneli. Jeśli dany badacz/ka wysyła zgłoszenie do więcej niż jednego panelu, proszony jest o zgłoszenie tego koordynator/k/om. Panele mogą składać się z jednej lub kilku sesji – zależnie od przyjętych zgłoszeń. Zachęcamy również do zgłaszania się do dyskusji w obrębie poszczególnych paneli. 15 lipca ogłoszona zostanie lista uczestników/czek II Zjazdu.

 

Informacje o zjeździe oraz obowiązki koordynatorów/ek:

  • panele mają mieć charakter tematyczny;
  • panele – zależnie od liczby przyjętych zgłoszeń – będą się składać z jednej lub więcej sesji;
  • na każdą sesję przewidziane jest 90 minut – przy tradycyjnej formule daje to trzy dwudziestominutowe wystąpienie plus 30 minut na dyskusję. Formuła sesji może być modyfikowana przez koordynatora/kę i składać się z krótszych wystąpień i wydłużonego czasu na dyskusję. Zachęcamy również do zgłaszania sesji w formie moderowanych dyskusji lub innych. Wielosesyjne panele mogą mieć zróżnicowany charakter, zależnie od decyzji koordynatora/ki.
  • koordynator/ka może samodzielnie przewodniczyć sesjom lub wskazać, po uzgodnieniu, przewodniczących poszczególnych sesji, wchodzących w skład swojego panelu;
  • do 5 czerwca – koordynatorzy/ki paneli przesyłają propozycje poszczególnych sesji wraz z abstraktami do Rady Programowej celem ostatecznego zatwierdzenia (na adres Przewodniczącej Rady Programowej, prof. nadzw. dr hab. Elżbiety Durys: e.durys@gmail.com);
  • koordynatorzy/ki pozostają w kontakcie z zarówno z RP, Organizatorami, jak i przyjętymi uczestnikami/czkami zjazdu, przekazując wszelkie niezbędne informacje.

 

W trakcie II Zjazdu przewidujemy również wieczór poświęcony najnowszym publikacjom (monografiom, które ukazały się w 2015 i 2016 roku) w formie spotkań autorskich. Informację, do kogo należy zgłaszać propozycje podamy w późniejszym terminie.

Komitet Organizacyjny Zjazdu

Przewodniczący: prof. dr hab. Bogusław Skowronek, Prorektor ds. kształcenia (Uniwersytet Pedagogiczny)
Zastępczyni: dr hab. Małgorzata Radkiewicz, prof. UJ (Uniwersytet Jagielloński)
Członkowie:

prof. dr hab. Krzysztof Loska (Uniwersytet Jagielloński)

prof. dr hab. Agnieszka Ogonowska (Uniwersytet Pedagogiczny)

dr Agnieszka Walecka-Rynduch (Uniwersytet Pedagogiczny)

dr Patrycja Włodek (Uniwersytet Pedagogiczny)

Sekretarz:  mgr Filip Nowak (Uniwersytet Jagielloński)

Księgowa Zjazdu: mgr Elżbieta Wilkosz

 

HARMONOGRAM:

1520 stycznia – ogłoszenie o konferencji – prośba o nadsyłanie propozycji paneli

6 marca – zgłoszenia paneli od koordynatorów (na adres Przewodniczącej RP: e.durys@gmail.com)

20 marca – ogłoszenie zatwierdzonych paneli na stronie PTBFM

15 maja – termin nadsyłania zgłoszeń wystąpień do poszczególnych paneli (na adresy koordynatorów paneli)

5 czerwca – koordynatorzy paneli przesyłają propozycje poszczególnych sesji wraz z abstraktami do Rady Programowej (na adres Przewodniczącej RP: e.durys@gmail.com)

15 lipca – ogłoszenie o przyjęciu/odrzuceniu zgłoszenia na konferencję

początek listopada – program konferencji

 

OPŁATA KONFERENCYJNA

termin wpłaty: 31 października 2016 r.

Numer konta:

POLSKIE TOWARZYSTWO BADAŃ NAD FILMEM I MEDIAMI,  KATOWICE 40-032, pl. SEJMU ŚLĄSKIEGO 1

NIP 9542753924

46114020040000390276424165

W tytule przelewu proszę wpisać II Zjazd/ Imię i Nazwisko/Stopień lub tytuł naukowy/ Członek PTBFM lub Niezrzeszon(y)a.

Wysokość opłaty: 250 PLN (dla członków i członkiń PTBFM, pod warunkiem opłacenia tegorocznej  składki członkowskiej) i 300 PLN (dla pozostałych uczestników/czek); 200 PLN dla doktorantów/ek i studentów/ek (członków i członkiń PTBFM, pod warunkiem opłacenia tegorocznej składki członkowskiej) i 250 PLN (dla pozostałych doktorantów/ek i studentów/ek)

opłata konferencyjna obejmuje: udział w konferencji, materiały konferencyjne, przerwy kawowe

Uczestnictwo w Zjeździe w charakterze wolnego słuchacza nie wymaga wniesienia opłaty. Serdecznie zapraszamy.

Wybrane wystąpienia opublikowane zostaną w formie monografii wieloautorskich oraz numerów wybranych czasopism.

II Zjazd PTBFM_formularz zgloszeniowy paneluII

Zjazd PTBFM_formularz zgloszeniowy wystapienia