JURY NAGRODY NA „KSIĄŻKĘ ROKU 2017”

Skład jury nagrody za książkę roku 2017 jest następujący:

Piotr Celiński,

Karolina Kosińska (sekretarz),

Małgorzata Radkiewicz (przewodnicząca),

Piotr Sitarski,

Piotr Zwierzchowski.

Zgłoszenia należy przesyłać do Karoliny Kosińskiej sekretarza jury na adres: karolina.kosinska@ispan.pl