RÓŻNE OBLICZA EDUKACJI AUDIOWIZUALNEJ

„RÓŻNE OBLICZA EDUKACJI AUDIOWIZUALNEJ”

Różne oblicza... okładka - Kopia

interaktywna publikacja dostępna nieodpłatnie

na stronie PEAM: http://goo.gl/s9m5bF

w repozytorium CeOn: http://goo.gl/dDRR4R

w repozytorium Academia.edu: https://goo.gl/wysV92

 

Na początku była międzynarodowa konferencja…

… „Edukacja filmowa i medialna w Polsce i świecie – rozwiązania systemowe i studia przypadków”, zorganizowana na Uniwersytecie Warszawskim w maju 2015 roku. Odwiedziły nas wtedy osoby z wielu krajów – Czech, Irlandii Północnej, Wielkiej Brytanii i Ukrainy. Najnowsze technologie pozwoliły połączyć się ze Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi i USA. Dzięki temu ci, którzy nie mogli na co dzień się spotkać, zyskali szansę wymiany swoich marzeń i doświadczeń.

Później pojawił się pomysł opracowania tomu…

… łączącego wystąpienia wygłoszone podczas konferencji z tekstami wprowadzającymi w tematykę edukacji audiowizualnej. Redaktorzy tomu wybrali te referaty, które pomogą poszerzyć wiedzę o kinie i współczesnych mediach. Dlatego właśnie „Różne oblicza edukacji audiowizualnej” są dostępne w Internecie. By każdy mógł – jak żartowała Susanne Wad – „kraść” od bardziej doświadczonych kolegów, oraz – o czym mówił Pavel Bednařik – uczyć się na ich błędach. A przy tym zarazić się od nich energią i pasją.

Mamy nadzieję, że nasza publikacja pomoże Wam zrobić pierwszy krok w stronę edukacji audiowizualnej… 🙂

Publikacja została wydana w otwartym dostępie na licencji Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe. PDF oraz filmy umieszczone na portalu YouTube stanowią całość.

redakcja tomu: Paweł Jaskulski oraz Mariusz Koryciński

recenzja naukowa tomu: dr Joanna Frużyńska

program konferencji: Krzysztof Kopczyński oraz Joanna Wendorff-Østergaard

współfinansowanie publikacji: Polski Instytut Sztuki Filmowej

wydawca: Centrum Otwartej i Multimedialnej Edukacji UW oraz Eureka Media

patroni publikacji: Instytut Polonistyki Stosowanej oraz Film & TV Kamera

partnerzy konferencji: Polski Instytut Sztuki Filmowej, Centrum Otwartej i Multimedialnej Edukacji UW, Creative Europe Desk Polska, Eureka Media oraz Fundacja Edukacji Kulturalnej Ad Arte

sponsor konferencji: 3D Mind Films

patroni medialni konferencji: TVP Kultura, Radio Kampus, Stowarzyszenie Filmowców Polskich, dlastudenta.pl, Fundacja Edukacja Kulturalnej Ad Arte, filmneweurope.pl, EKRANy oraz giełda-inwestora.pl