WRZESIEŃ 1939. FILMOWE TEKSTY I KONTEKSTY. KONFERENCJA

Konferencja naukowa „Wrzesień 1939. Filmowe teksty i konteksty”

Termin konferencji – 26 – 27 września 2019

Miejsce: FINA, ul. Wałbrzyska 3/5 Warszawa

Filmoteka Narodowa – Instytut Audiowizualny wspólnie z Uniwersytetem SWPS przygotowują interdyscyplinarną konferencję naukową z okazji 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej, poświęconą obrazom Września 1939 w polskiej i zagranicznej kulturze filmowej. Zapraszamy historyków filmu, filmoznawców, historyków, kulturoznawców, badaczy militariów, językoznawców, literaturoznawców, historyków sztuki, antropologów i przedstawicieli innych dyscyplin.

1 września 1939 roku to data, która na zawsze zmieniła bieg historii, wpływając na losy świata, ale i pojedynczych osób. Doświadczenie wojny do dzisiaj pozostaje jednym z najsilniejszych impulsów dla określonych sposobów myślenia o historii, miejscu w niej jednostki, zwłaszcza w Polsce, gdzie konsekwencje wydarzeń wojennych pozostają sprawą aktualną, bolesną i domagającą się ciągłych rozliczeń. Zachowania Polaków w czasie wojny obronnej wynikały z pewnością z silnego oddziaływania aksjologicznego mitów założycielskich II RP, obecnych w edukacji, kulturze, polityce. W kontekście niedawnych obchodów stulecia odzyskania niepodległości interesuje nas także i ten aspekt Września.

Konferencja poświęcona będzie problematyce Września 1939 w kulturze filmowej. Chcemy poddać analizie filmy fabularne, dokumentalne, materiały prasowe, plakaty, programy kinowe i inne materiały okołofilmowe, ale także i takie, które do nich nawiązują i funkcjonują w szerszym obiegu (pamiętniki, opracowania zbiorcze dokumentujące ten okres, materiały filmowe i fotograficzne). Naszym celem jest interdyscyplinarne spojrzenie na obrazy Września 1939 roku, utrwalone w filmie i innych materiałach związanych z filmem. Chodzi zarówno o spojrzenia współczesne, kronikarskie, jak i o późniejsze wyobrażenia, obecne przecież w tekstach kultury aż do dziś. Celem konferencji jest wszechstronna odpowiedź na pytanie, jak okres ten zapisywał się przez upływające 80 lat w filmie i kulturze filmowej.

 

Proponowane obszary tematyczne:

Obrazy Września 1939 w kinie (polskim i zagranicznym).

Losy filmowców i instytucji kinematograficznych we Wrześniu.

Filmowe archiwalia Września.

Pamięć Września w kulturze literackiej i okołofilmowej.

Wrzesień 1939 w kontekście polityki historycznej kolejnych ekip rządzących w Polsce.

Pamięć Września w obiegu kulturowym oficjalnym i nieoficjalnym.

Wrzesień 1939 z perspektywy zewnętrznej – niemieckiej, sowieckiej, rosyjskiej, innych krajów.

Wrzesień w popkulturze.

Powyższe hasła nie wyczerpują wszystkich możliwych tematów i ujęć.

Udział w konferencji jest bezpłatny, organizatorzy nie zapewniają noclegów ani zwrotów kosztów przejazdu. Przewidywana jest naukowa publikacja pokonferencyjna (recenzowana).

Komitet naukowy:

Prof. dr hab. Tadeusz Lubelski – Przewodniczący

Dr hab. Barbara Giza, prof. USWPS – Wiceprzewodnicząca

Dr hab. Krzysztof Kornacki, prof. UG

Prof. dr hab. Piotr Zwierzchowski

Terminarz:

Do 30 kwietnia czekamy na zgłoszenia (temat wraz z abstraktem do 1000 znaków). Adres do wysyłania zgłoszeń: wrzesien39@fina.gov.pl

15 maja ogłosimy program konferencji

Projekt sfinansowano ze środków MKiDN w ramach Programu Wieloletniego „Niepodległa” na lata 2017-2022

 

 

http://www.nina.gov.pl/wydarzenia/wrzesien-1939-konferencja/