KINO – POSTKOMUNIZM – POLITYKA. FILM W KRAJACH EUROPY ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ WOBEC PROCESÓW TRANSFORMACJI POLITYCZNEJ I KONSEKWENCJI ROKU 1989

Kino – postkomunizm – polityka. Film w krajach Europy Środkowo-Wschodniej wobec procesów transformacji politycznej i konsekwencji roku 1989, red. Marta Brzezińska-Pająk, Libron, Kraków 2018, s. 336, ISBN: 978-83-65705-44-0

Warto zauważyć, że oprócz świeżego spojrzenia na najnowszą historię kina polskiego zebrano w tomie teksty dotyczące kina czeskiego, słowackiego, węgierskiego, serbskiego, litewskiego, ukraińskiego, białoruskiego i niemieckiego. Przedmiotem
zainteresowania autorów stały się różne wątki, m.in.: problematyka estetyczno-formalna (gatunkowa, medialna – szczególnie w kontekście transformacji ustrojowej), bohaterowie i elity polityczne na nowy czas po przełomie, filmowa polityczność, konteksty wydarzeń politycznych i procesów widziane w optyce filmu fabularnego i dokumentalnego, problem władzy, polityki, propagandy w zwierciadle filmu, kino zaangażowane i krytyczne wobec rzeczywistości postkomunistycznej.

Ze wstępu

 

 

Szczegółowe informacje o książce, wstęp i spis treści (w formacie PDF) znajdują się na stronie wydawnictwa:

http://libron.pl/katalog/czytaj/id/273

http://libron.pl/katalog/download/publikacja/273