(NIE)WIDZIALNE KOBIETY KINA, RED. M. RADKIEWICZ, M. TALARCZYK

 (Nie)widzialne kobiety kina

Redakcja: Małgorzata Radkiewicz, Monika Talarczyk

Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2018

Publikacja jest zbiorem tekstów poświęconych różnym wymiarom widzialności kobiet w kulturze filmowej, wychodzącym daleko poza fenomen filmowego aktorstwa. Tytuł przekornie proponuje podwójną perspektywę „(nie)widzialności”, zmuszając do dostrzeżenia postaci twórczych kobiet i ich dorobku, a tym samym do przepisana na nowo historii kina. Autorki i autorzy poszczególnych tekstów analizują wybrane przykłady inkluzji lub ekskluzji kobiet z pola filmowego. W swoich odczytaniach biografii oraz kobiecej twórczości przybliżą różne formy (auto)marginalizacji artystek czy pracowniczek filmowych. Rozważają (nie)możność reprezentacji kontrowersyjnych postaci bądź tematów związanych z kobiecym doświadczeniem. W poszczególnych tekstach, na różne sposoby podjęta zostaje kwestia tytułowej „(nie)widzialności” kobiet w kinie, pojawiająca się w odmiennych kontekstach kulturowych i kinematografiach.

https://www.wuj.pl/page,produkt,prodid,3125,strona,_Nie_widzialne_kobiety_kina,katid,269.html