ANNA ESTERA MROZEWICZ, BEYOND EASTERN NOIR. REIMAGINING RUSSIA AND EASTERN EUROPE IN NORDIC CINEMAS

Anna Estera Mrozewicz, Beyond Eastern Noir. Reimagining Russia and Eastern Europe in Nordic Cinemas, Edinburgh University Press, 2018.

Książka Beyond Eastern Noir. Reimagining Russia and Eastern Europe in Nordic Cinemas (Edinburgh University Press, 2018) jest pierwszym tak wykoncypowanym studium obrazów i wyobrażeń Rosji oraz krajów nadbałtyckich pojawiających się w filmach (fabularnych, dokumentalnych, animowanych) oraz serialach telewizyjnych z Danii, Szwecji, Norwegii i Finlandii po 1989 roku. Autorka prowadzi czytelnika od dominującej w nordyckiej wyobraźni kulturowej negatywnej narracji o wschodnich sąsiadach (określonej jako Eastern Noir), poprzez przedstawienia polemizujące ze stereotypami, w stronę wizerunków całkowicie alternatywnych wobec szablonowych wyobrażeń. Interdyscyplinarne ujęcie, łączące metodę dogłębnej analizy z szeroką perspektywą uwzględniającą konteksty kulturowe i społeczno-polityczne, pozwala na uchwycenie wielowarstwowości omawianej problematyki z uwzględnieniem jej historycznej i transnarodowej dynamiki.

Dr hab. Anna Estera Mrozewicz jest skandynawistką i filmoznawczynią z Instytutu Filmu, Mediów i Sztuk Audiowizualnych Uniwersytetu im. A. Mickiewicza  w Poznaniu.