OPŁATY CZŁONKOWSKIE

Opłaty członkowskie (roczne):

  • 50 zł dla samodzielnych pracowników nauki
  • 30 zł dla wszystkich innych członków.
  • Wpłat należy dokonywać na konto:
  • mBank S.A., Oddział Bankowości Detalicznej, ul. Powstańców 43, 40-024 Katowice
  • nr rachunku: 12 1140 2004 0000 3602 7571 9734
  • Deklaracja członkowska do pobrania: link