ANDRZEJ DĘBSKI, NOWOCZESNOŚĆ, ROZRYWKA, PROPAGANDA. HISTORIA KINA WE WROCŁAWIU W LATACH 1919-1945

Andrzej Dębski, Nowoczesność, rozrywka, propaganda. Historia kina we Wrocławiu w latach 1919-1945, Oficyna Wydawnicza ATUT: Wrocław 2019, ss. 416 (cz. I) + 496 (cz. II)

Książka dzieli się na dwie części: Kina i W kinach. W pierwszej opisano rozwój kin wrocławskich w latach 1919–1945, w drugiej – ich ofertę programową i preferencje filmowe wrocławskiej publiczności. Dzięki temu nie tylko przybliżono lokalną kulturę filmową, ale i te aspekty kina w Republice Weimarskiej i Trzeciej Rzeszy, które rzadko są dostrzegane w badaniach filmoznawczych. Tytułowe: „nowoczesność”, „rozrywka” i „propaganda” kierują uwagę na pola zagadnień istotnych dla kina w tym okresie.

 

Nie ma tak obszernego, opartego na skrupulatnie wyszukanych źródłach i tak starannego opracowania z zakresu wiedzy o kinie i filmie we Wrocławiu w polskim piśmiennictwie naukowym, nie ma też chyba i w europejskim. I to wystarczyłoby za rekomendację pracy dr. Dębskiego do publikacji, jeśli zaś dodać jej walory poznawcze, bogactwo ujawnionych po raz pierwszy i perfekcyjnie udokumentowanych faktów oraz klarowną konstrukcję i znakomity styl pisarski, rekomendacja staje się oczywista.

dr hab. Stefan Bednarek, em. prof. UWr

http://www.atut.ig.pl/?1512,nowoczesnosc-rozrywka-propaganda