III OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA Z CYKLU: SOCJOLOGIA SZTUKI W POLSCE – SZKOŁY, PARADYGMATY, KIERUNKI BADAŃ: „WSPÓLNOTY ESTETYCZNE I INSTYTUCJE ARTYSTYCZNE”

Tematyka III Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej z cyklu: Socjologia Sztuki w Polsce – szkoły, paradygmaty, kierunki badań pt. „Wspólnoty estetyczne i instytucje artystyczne”:

Do udziału w konferencji zapraszamy przedstawicieli różnych dyscyplin naukowych zainteresowanych problematyką funkcjonowania sztuki w przestrzeni społecznej. Zapraszamy zatem badaczy sztuk plastycznych, wizualnych, muzyki, literatury, fotografii, teatru, filmu, architektury, wzornictwa przemysłowego, muzeów i galerii sztuki, a także innych, mniej oczywistych obszarów świata sztuki. Ponadto do uczestnictwa w konferencji zachęcamy pracowników instytucji kultury i organizacji pozarządowych oraz artystów, którym bliska jest problematyka społecznego charakteru sztuki.

Chcielibyśmy, by w ramach konferencji pojawiły się nie tylko prezentacje wyników badań empirycznych, ale też rozważania teoretyczne i metodologiczne, relacje z doświadczeń podejmowanych w polu praktyk edukacyjnych, artystycznych. W trakcie obrad przewidujemy organizację sesji plenarnych, panelowych, a także sesji posterowej (plakatowej).

Proponujemy, by problematyka wydarzenia dotyczyła m.in. następujących zagadnień:

  • Ramy teoretyczne i metodologiczne społecznie zorientowanych badań sztuki:
  • Edukacja artystyczna
  • Instytucje artystyczne
  • Ekonomiczne, społeczne i kulturowe uwarunkowania świata artystycznego:
  • Sztuka a nowe i stare media
  • Sztuki popularne
  • Antropologia sztuki nieprofesjonalnej
  • Sztuka, społeczeństwo obywatelskie, polityka
  • Sztuka i  życie codzienne
  • Wspólnoty estetyczne

Data:4-5.06. 2020

Miejsce: Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny UŁ, ul. POW 3/5 Łódź

Organizator:Instytut Socjologii UŁ, Instytut Socjologii UKSW

Kontakt: ewelina.wejbert@uni.lodz.pl, pts.sztuka@gmail.com

Kierownik: dr hab. Ewelina Wejbert-Wąsiewicz UŁ

Link: https://pl-pl.facebook.com/socjologiasztuki/  , https://pts.org.pl/sekcje/english-sekcja-socjologii-sztuki/

CFP_sztuka