OPŁATA III ZJAZD FILMOZNAWCÓW I MEDIOZNAWCÓW

OPŁATA KONFERENCYJNA

WAŻNE: rachunki wystawiane będą na podmiot, z którego konta uiszczona została opłata. Dlatego, jeśli potrzebny jest Państwu rachunek na instytucję (swoją uczelnię), prosimy nie wpłacać ze swojego prywatnego konta, tylko przez konto instytucji.

 • termin wpłaty: do 15 maja 2019 r.
 • numer konta: 49 1140 2004 0000 3702 7657 8051
 • tytułem: Imię i nazwisko – III Zjazd
 • wysokość opłaty:
 • 300 PLN (dla członków i członkiń PTBFM, którzy opłacili/ły składki członkowskie)
 • 350 PLN (dla pozostałych uczestników/czek)
 • 250 PLN dla doktorantów/ek i studentów/ek (członków i członkiń PTBFM, którzy opłacili/ły składki członkowskie)
 • 300 PLN (dla pozostałych doktorantów/ek i studentów/ek).

Opłata konferencyjna obejmuje: udział w konferencji, materiały konferencyjne, przerwy kawowe.

 

Członkom i członkiniom PTBFM przypominamy o konieczności uregulowania składek (bieżących i zaległych).

OPŁATY CZŁONKOWSKIE

 • 50 zł dla samodzielnych pracowników nauki
 • 30 zł dla wszystkich innych członków.
 • Wpłat należy dokonywać na konto:
 • mBank S.A., Oddział Bankowości Detalicznej, ul. Powstańców 43, 40-024 Katowice
 • nr rachunku: 12 1140 2004 0000 3602 7571 9734

 

CZAS I MIEJSCE

III Zjazd odbędzie się w Łodzi w dn. 17–19 czerwca 2019 r. Obrady odbywać się będę w budynku Wydziału Filologicznego (Pomorska 171/173, 91-404 Łódź) – to informacja dla tych z Państwa, którzy chcieliby w odpowiedniej dla siebie lokalizacji zamówić nocleg.