„KSIĄŻKA ROKU”

Szanowni Państwo,

radość sprawiają wszystkie nagrody i wyróżnienia za naszą pracę, ale szczególnie cenimy te, które są wynikiem uznania przez nasze środowisko. Dlatego też postanowiliśmy przyznawać Nagrodę Polskiego Towarzystwa Badań nad Filmem i Mediami za najlepszą książkę roku w dwóch kategoriach: Najlepsza Książka i Debiut Roku. Zależy nam na tym, aby były to nasze nagrody: członków Towarzystwa skupiającego badaczy filmu i mediów. To nasze głosy będą decydować o nominacjach, a ostateczną decyzję podejmie jury, w którego skład w roku 2016 wchodzą członkowie Towarzystwa. Nasze zaproszenie do udziału w jego pracach przyjęli: Mirosław Filiciak, Andrzej Gwóźdź (przewodniczący), Katarzyna Mąka-Malatyńska, Grażyna Stachówna, Adam Wyżyński (sekretarz).

Głosy prosimy przesyłać do sekretarza jury, Adama Wyżyńskiego: awyzynski@fn.org.pl

Zachęcamy do udziału w głosowaniu. Niech to będzie nasza Nagroda!