I COLLOQUIUM MEDIOZNAWSTWA PERSONALISTYCZNEGO

W imieniu organizatorów zapraszamy do wzięcia udziału w I Colloquium Medioznawstwa Personalistycznego pt. „Nurty personalizmu w nauce i kulturze polskiej”, które odbędzie się 28 listopada 2018 r. w Centrum Transferu Wiedzy KUL. Wszelkie informacje o konferencji zostały zamieszczone na stronie nurtypersonalizmu.pl.