Filmowcy w rzeczywistości Polski Ludowej

Zapraszamy do udziału w konferencji „Filmowcy w rzeczywistości Polski Ludowej”, organizowanej w ramach Centralnego Projektu Badawczego IPN „Twórcy, dziennikarze i naukowcy wobec władz komunistycznych”.

Szczegóły zaproszenia znajdziecie Państwo pod linkiem https://ipn.gov.pl/pl/nauka/konferencje-naukowe/176427,CALL-FOR-PAPERS-Ogolnopolska-konferencja-naukowa-Filmowcy-w-rzeczywistosci-polit.html