Nagroda im. Alicji Helman

Kapituła Nagrody im. Alicji Helman podczas posiedzenia, które odbyło się 7 czerwca 2023 roku, podjęła decyzję o przyznaniu nagrody za najlepszą pracę doktorską z zakresu filmoznawstwa obronioną w 2022 roku Panu dr Emilowi Sowińskiemu za rozprawę pt. Studio Filmowe im. Karola Irzykowskiego w latach 1981–2005 — polityka programowa i kultura produkcji na tle przemian instytucjonalnych polskiej kinematografii, napisaną pod kierunkiem dr hab. Konrada Klejsy, prof. UŁWręczenie Nagrody odbędzie się 26 października 2023 roku o godzinie 14:00 w Auli Collegium Novum Uniwersytetu Jagiellońskiego.