NAGRODA IM. ALICJI HELMAN

Szanowni Państwo,

na mocy Zarządzenia Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 26 maja 2021 roku ustanowiona została Nagroda im. Alicji Helman za wybitną rozprawę doktorską z zakresu filmoznawstwa. Wysokość Nagrody wynosi 10 tysięcy złotych i przyznawana jest przez Kapitułę, w skład której weszli przedstawiciele sześciu ośrodków naukowych w kraju (UJ, UAM, UŚ, UG, UŁ, UKW). Po raz pierwszy zostanie wręczona w 2022 roku za rozprawę obronioną rok wcześniej. Regulamin Nagrody nie określa dyscypliny, w której nadany został stopień naukowy, ponieważ prace doktorskie z zakresu filmoznawstwa powstają w ramach różnych dyscyplin, reprezentujących dziedzinę nauk humanistycznych i społecznych. Zgłoszenia można nadsyłać na adres sekretarza Kapituły, dr Marty Stańczyk (marta1.stanczyk@uj.edu.pl). Szczegółowe informacje na temat warunków ubiegania się o Nagrodę znajdują się w dokumentach zamieszczonych na stronie internetowej Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ (https://wzks.uj.edu.pl/pl_PL/nauka/nagroda-alicji-helman).

Zarządzenie Rektora – Nagroda im. Alicji Helman-kopia