Zaproszenie do nadsyłania artykułów naukowych do monografii zbiorowej Okno na przeszłość. Szkice z historii wizualnej. T. 2, red. D. Skotarczak, J. Szymala

Z przyjemnością informujemy, że pracujemy nad redakcją publikacji pod tytułem Okno na przeszłość. Szkice z historii wizualnej. T. 2. Tom pierwszy ukazał się w 2015 r., ostatnio opublikowano zbiór Film a historia. Szkice z dziejów wizualnych. Planujemy więc zarazem kontynuację „szkiców z historii wizualnej”, jak i serii wydawniczej „Historia w mediach”, prowadzonej przez wydawnictwo z punktowanej listy ministerialnej (Księgarnia Akademicka). Do współpracy zapraszamy przedstawicieli wszystkich dyscyplin, którzy w swoich badaniach koncentrują się na styku historii, historiografii i wszelkich wizualizacji wiedzy o przeszłości, a więc głównie historyków, kulturoznawców, filmoznawców, historyków sztuki, antropologów i innych. Proponujemy przyjrzenie się sposobom obrazowania wybranych wydarzeń, procesów, postaci historycznych lub miejsc pamięci (krajobrazu). Zachęcamy zwłaszcza do podjęcia studiów nad historią „przedfilmową”, a także analiz obrazów niekanonicznych i niszowych, słowem – źródeł tradycyjnie klasyfikowanych jako nie-prestiżowe. Na gotowe teksty (powyżej 20 tys. znaków, rozmiar czcionki tekstu głównego 12, czcionka przypisów 10, interlinia 1,5, przypisy dolne, system zapisu tradycyjny, skróty łacińskie ibidem, op. cit., etc.) czekamy do 31 grudnia 2019 r. drogą elektroniczną: historiawkinie@gmail.com. Materiały przesłane po tej dacie będą brane pod uwagę przy redakcji kolejnego tomu szkiców (podobnie w przypadku dużej liczby tekstów). Publikacja artykułu (rozdziału za 20 punktów) będzie możliwa po akceptacji redaktorów tomu i pozytywnej recenzji wydawniczej.

Okno na przeszłość2.Zaproszenie